Serveis en injecció de plàstics

Injecció de plàstics, desemvolupament de nous projectes,  muntatges , acabats superficials i logistica.

Contacta amb nosaltres

Peça tècnica

-Carcasses bi-material per a màquines d'alta exigencia. Peça d'ABS V0 + TPE.Conjunts de peces mes ensamblatge.

Conjunts de diferentes peces les quals han d'encaixar unes amb les alltre, i en cas que sigui un requeriemnt s'entreguen ensamblades i segons les especificacions del client.