AVÍS LEGAL

I. Informació General

En compliment del deure d'informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) de l'11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d'informació general d'aquest lloc web:

La titularitat d'aquest lloc web, www.proinplas.cat, (d'ara endavant, Lloc Web) l'ostenta: PROJECTES INTEGRALS DEL PLÀSTIC. S.L.U., provista de NIF: B64097595 i inscrita en: Registre mercantil de Girona, amb els següents dades registrals, el representant de la qual és: Juan Rafart Molas, i les dades de contacte són:

Adreça: Carrer del Tèxtil, NAU 1, P.I. Rocafiguera, 17500, Ripoll

Telèfon de contacte: 972 730 232

Email de contacte: info@proinplas.net

II. Termes i Condicions Generals d'Ús

L'objecte de les condicions: El Lloc Web

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s'entendrà com a Lloc Web: l'aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l'arbre de navegació (d'ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d'ara endavant, Serveis).

Web de Proinplas es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi puguin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Web de Proinplas pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc Web o l'accés als mateixos.

L'accés al Lloc Web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari.

A banda del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés, i que hagi contractat l'Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per Web de Proinplas o, si escau, tercers a través del Lloc Web podentrobar-se subjectes a la contractació prèvia del Contingut o Servei, cas en què s'especificarà de forma clara i/o es posarà a disposició de l'Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les quals això es regeixi.

La utilització d'algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l'Usuari.

La utilització dels continguts no requereix prèvia subscripció o registre.


L'Usuari

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web confereixen la condició d'Usuari, per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web de Web de Proinplas proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per Web de Proinplas sense que sigui contrari a les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'Usuari en els formularis estèsos per Web de Proinplas per a l'accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l'Usuari notificarà de forma immediata a Web de Proinplas sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Web de Proinplas i l'Usuari.

L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Web de Proinplas no es dirigeix a menors d'edat. Web de Proinplas declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Web de Proinplas no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d'assegurar-se que aquest accés i navegació compleixen amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Web de Proinplas cap responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.

III. Accés i Navegació en el lloc Web: Exclusió de Garanties i Responsabilitat

Web de Proinplas no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Web de Proinplas farà tot el possible per al bon funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d'error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d'aquest Lloc Web, estigui lliure d'error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas Web de Proinplas serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Web de Proinplas tampoc es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable en cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. Política d'Enllaços

Aquest Lloc Web pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com ara, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d'i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se una suggerència, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Web de Proinplas no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Web de Proinplas en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Web de Proinplas no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Web de Proinplas i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L'Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Web de Proinplas haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Web de Proinplas.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Web de Proinplas, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.
  • A excepció de l'hipervincle, el lloc web en el qual s'estableixi aquest hipervincle no contindrà cap element, d'aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Web de Proinplas.
  • L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre Web de Proinplas i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Web de Proinplas dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

V. Propietat Intel·lectual i Industrial

Web de Proinplas per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, aplicant-se tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Web de Proinplas.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Web de Proinplas. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L'Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Web de Proinplas a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.

VI. Accions Legals, Legislació Aplicable i Jurisdicció

Web de Proinplas es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o pel incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i Web de Proinplas es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l'aplicació d'aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.